Master Degree

นักศึกษาแห่เรียน MBA ในตลาดเกิดใหม่ จีน - ฮ่องกง

       ใครที่ได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทมักจะได้เปรียบเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากสำหรับยุคนี้ แต่ก็มีหลายคนที่อยากเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตร MBA แต่ไม่รู้จะเลือกอะไร หรือไปเรียนที่ไหนดี? หลายคนตั้งคำถาม และตอนนี้กำลังลังเลว่าจะเลือกตามหลักสูตรยอดฮิตในปัจจุบันดีไหม จะว่าไปแล้วแทบทุกมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศล้วนเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจให้เลือกเรียนกันเยอะมาก

       การตัดสินใจเลือกคณะหรือมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญ เพราะคนส่วนใหญ่มักจะเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ในสหรัฐและยุโรป ซึ่งเข้าเรียนได้ยากและค่าใช้จ่ายสูง ทำให้คนหันมาสนใจที่จะเรียนมหาวิทยาลัยคุณภาพดีในเอเชีย และตัวเลือกไม่ควรมองข้ามแถมยังกำลังมาแรงในขณะนี้ คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ "จีนและฮ่องกง" ซึ่งกำลังเจริญเติบโตเร็ว ต่างชาติทั่วโลกเข้ามาเรียนหลักสูตร MBA ในจีนและฮ่องกงมากขึ้นเรื่อย ๆ

UploadImage

       เพราะประเทศจีนถือว่ามีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลก และมูลค่าของสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ และขายได้ หรือค่าจีดีพีสูงมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจว่าจีนกำลังจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ตรงนี้เองที่ทำให้หลักสูตรบริหารธุรกิจในจีนหรือฮ่องกงไม่เหมือนใคร และเป็นปัจจัยหลักที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนรู้จากแหล่งธุรกิจในท้องถิ่นโดยตรง

       และถึงแม้ว่านักศึกษาไม่ต้องการทำงานในประเทศจีนหลังเรียนจบ แต่ส่วนใหญ่จะพบว่าอุตสาหกรรมในประเทศของตน มีการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับจีนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หากผู้เรียนจบต้องการทำธุรกิจในประเทศจีน แน่นอนว่าต้องคล่องภาษาจีน เพื่อที่จะใช้สนทนากับเจ้าหน้าที่หรือลูกค้า นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องเรียนอยู่แล้วเพื่อให้เรียนจบตามหลักสูตร
 
       ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย ลองพิจารณาสถาบันที่ทำให้เราได้ความรู้อย่างหลากหลาย และนำปัจจัยหลายๆ อย่างมาประกอบการเลือก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสถาบัน การเลือกหลักสูตร เราต้องมองก่อนว่าหลักสูตรที่เราจะเลือกเรียน สามารถพาเราก้าวไปสู่โลกที่อยู่ภายนอกได้อย่างมั่นใจหรือไม่ และเหมาะสมกับเรามากแค่ไหน “ความสำเร็จ เกิดจากความเชื่อในตัวเอง”

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Ph.D. (Computer Science) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

Ph.D (Communication Arts) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2514 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก่อตั้ง ...

Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ...