Master Degree

MBA หลักสูตรยุคใหม่ที่ควรเปลี่ยนแปลง

       เป็นที่รู้กันดีว่า การเรียน MBA นั้นได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก เพราะมีหลายคนต่างให้ความสำคัญกับการเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สถาบันแต่ล่ะสถาบันต่างก็มีการเปิดสอนในหลักสูตร MBA มากขึ้นตามไปด้วย  
       
       เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันมากขึ้น ทั้งทางด้านการหางาน ด้านธุรกิจ การค้า การตลาด และอีกมากมายที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์จากคนรุ่นใหม่ ทำให้ผู้คนต่างคิดว่าหากเรียนจบสูงๆ การหางานก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น ระบบการศึกษาของ MBA ใช่ว่าจะไม่ดี แต่ก็มีอีกคำถามที่หลายๆ คนต่างพูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา เพราะอะไร? เราไปพบกับคำตอบกันได้เลย


       หลักสูตร MBA ได้เติบโตไปอย่างมากทั้งการแพร่กระจายไปยังทั่วทุกภูมิภาค สถาบันการศึกษาต่างๆ ก็แห่กันมาเปิดหลักสูตร MBA เต็มไปหมด แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกๆ อย่างเริ่มมาถึงจุดอิ่มตัว จุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจหรือสร้างความน่าเชื่อถือ มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อการันตรีว่าผู้คนที่จบหลักสูตร MBA ไปนั้นจะไม่ได้แค่ใบปริญญาเท่านั้น อีกแนวโน้มหนึ่งก็คือ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ
       
       เพราะจุดประสงค์หลักของผู้ที่มาเรียน MBA นั้น คือต้องการพัฒนาตนเองให้มีคุภาพมากขึ้น สามารถเข้าสู่ยุคของการแข่งขันในโลกปัจจุบันได้ รวมถึงประสบการณ์ เพราะประสบการณ์ถือเป็นตัววัดความรู้ที่เรามีระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ หากเรามีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ มีความคิดที่กว้างขว้าง การหางานก็ไมใช่เรื่องยากอะไร
       
       ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการบอกว่าการเรียน MBA นั้นไม่ดีแต่อย่างใด เพียงแต่กล่าวถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบการสอนของ MBA เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้น เพราะถ้าหากเปรียบเทียบกับระบบการสอนของต่างชาติเรายังถือว่าต้องปรับเปลี่ยนระบบการสอนเพื่อก้าวทันโลกธุรกิจในปัจจุบันมากขึ้น สร้างบุคลากรของเราให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Sc. (Sports Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ...

M.Ed. (Educational Administration) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ...

M.Arch. (Industrial Design) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...