Master Degree

มีเกรด 2.5–2.8 ก็เรียนต่อ MBA ประเทศอังกฤษได้

       หลายคนที่ต้องการจะเรียนต่อ MBA ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศแล้วเกิดความเครียดในเรื่องของเกรดเฉลี่ยที่ไม่ถึง 3.00  แล้วกังวลว่าจะไม่สามารถเรียนต่อต่างประเทศได้ทั้งๆที่ใครหลายคนต่างก็ทุ่มเทและตั้งใจที่จะเรียนมาก และวันนี้พี่ก็ได้รวบรวมมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA มาแนะนำให้ทุกคนไปอ่าน พร้อมๆกันได้เลย


       1.University of Essex
      
       เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่เมือง Colchester ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ และอยู่ไม่ไกลจากลอนดอน มหาวิทยาลัย Essex นั้นมีหลักสูตรด้าน Entrepreneurship ที่น่าสนใจมาก และยังมีชื่อเสียงในด้าน Economics ทำให้ Essex Business School นั้นได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยเป็นอย่างสูง       2. University of Sussex
      
       เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง Brighton ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสีสันเมืองนึงของประเทศอังกฤษ และครองอันดับอยู่ใน top 20 ของทุกสาขาที่เปิดสอน มหาวิทยาลัย Sussex มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนด้าน MBA และงานวิจัยทำให้เป็นที่นิยมของนักเรียนชาวอังกฤษเช่นกัน


       3. University of Portsmouth
      
       เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษ และด้วยความที่เป็นเมืองท่า จึงทำให้มหาวิทยาลัยนี้มีความโด่งดังทางด้าน Logistic and Supply Chain และด้านบริหารธุรกิจอีกด้วย

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ ...

สาขาผลิตแอนิเมชัน สถาบันกันตนา

กระบวนการการผลิตแอนิเมชัน การสร้างตัวละครแบบ 2 มิติ ...

สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรใหม่ล่าสุดเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ...