Master Degree

มีเกรด 2.5–2.8 ก็เรียนต่อ MBA ประเทศอังกฤษได้

       หลายคนที่ต้องการจะเรียนต่อ MBA ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศแล้วเกิดความเครียดในเรื่องของเกรดเฉลี่ยที่ไม่ถึง 3.00  แล้วกังวลว่าจะไม่สามารถเรียนต่อต่างประเทศได้ทั้งๆที่ใครหลายคนต่างก็ทุ่มเทและตั้งใจที่จะเรียนมาก และวันนี้พี่ก็ได้รวบรวมมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA มาแนะนำให้ทุกคนไปอ่าน พร้อมๆกันได้เลย


       1.University of Essex
      
       เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่เมือง Colchester ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ และอยู่ไม่ไกลจากลอนดอน มหาวิทยาลัย Essex นั้นมีหลักสูตรด้าน Entrepreneurship ที่น่าสนใจมาก และยังมีชื่อเสียงในด้าน Economics ทำให้ Essex Business School นั้นได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยเป็นอย่างสูง       2. University of Sussex
      
       เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง Brighton ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสีสันเมืองนึงของประเทศอังกฤษ และครองอันดับอยู่ใน top 20 ของทุกสาขาที่เปิดสอน มหาวิทยาลัย Sussex มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนด้าน MBA และงานวิจัยทำให้เป็นที่นิยมของนักเรียนชาวอังกฤษเช่นกัน


       3. University of Portsmouth
      
       เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษ และด้วยความที่เป็นเมืองท่า จึงทำให้มหาวิทยาลัยนี้มีความโด่งดังทางด้าน Logistic and Supply Chain และด้านบริหารธุรกิจอีกด้วย

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

กายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ยกฐานะขึ้นมาจาก โรงเรียนกายภาพบำบัด ...

เภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในยุคที่ยังเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหิดล) ชื่อคณะเภสัชศาสตร์ ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งมากจาก ความร่วมมือร่วมใจ ...