Master Degree

ร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ ตำแหน่งท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ ซึ่งจะเข้าดำรงตำแหน่งท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

น้องๆ คนไหนที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ชีวะ และมีความสนใจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร ...

MBA บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

จากการเติบโตของธุรกิจการกีฬาในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ...