Master Degree

ลาดกระบัง จับมือ Thai Fight ผุดหลักสูตร ป.โท “การจัดการกีฬา สื่อ และบันเทิง” เปิดสังเวียนต่อยอดสื่อมวยไทยสร้างสรรค์

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) จับมือ “ไทยไฟท์” เวทีแข่งขันทัวร์นาเมนท์มวยไทยชื่อดังระดับโลก ผุดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา สื่อ และบันเทิง (Master of Business Administration in Sport, Media and Entertainment Management) แห่งแรกของประเทศไทย ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการของภาคธุรกิจที่มีประสบการณ์ รองรับการเติบโตของกีฬามวยไทยในเชิงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(Creative Industry) โดยปัจจุบันมูลค่าอุตสาหกรรมกีฬาไทยอยู่ที่ประมาณ 1 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตเป็น 2 แสนล้านบาท ขณะที่มูลค่าอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตแตะ 4.32 แสนล้านบาทในปี 2564 ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงโอกาสในการสร้างเม็ดเงินจากธุรกิจดังกล่าวตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ THAILAND 4.0 ของรัฐบาล พร้อมจัดตั้ง KMITL Thai Fight Academy of Sports and Media Management เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานและสนับสนุนการศึกษาด้านกีฬาและสื่อบันเทิงไทยให้มีคุณภาพในระดับสูง
           ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่าปัจจุบันธุรกิจสื่อบันเทิงด้านกีฬามีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ “มวยไทย” ซึ่งถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในเชิงธุรกิจสื่อและบันเทิง ที่ทุกวันนี้มีการจัดแข่งขันและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบที่ให้อรรถรสมากกว่าแมทช์การแข่งขันทั่วไป เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมกีฬามวยไทยในเชิงสร้างสรรค์ จึงได้จัดตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา และสามารถเลือกใช้สื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารงานให้ประสบความสำเสร็จอีกด้วย

 

          จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือเป็นสถาบันการศึกษาไทยแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตร MBA การจัดการกีฬา สื่อ และบันเทิง ร่วมกับผู้ประกอบการหรือผู้นำภาคธุรกิจกีฬาระดับโลก อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การค้นคว้าวิจัย และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด


 

เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในวันที่ 15 ก.ย. - 15 พ.ย 2560
เริ่มเปิดสอนปีการศึกษา 2560 ในช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2560 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการกีฬา สื่อ และบันเทิง

โทร. 02-329-8000 ต่อ 6378, 6379 เว็บไซต์ที่ www.fam.kmitl.ac.th

หรือส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทร.  02-329-8111 ทางเว็บไซต์ที่  www.kmitl.ac.th
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้ ...

สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและโรงเรียนสอนการจัดการโรงแรมนานาชาติบลูเมาเทนส์ ...

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นับว่าเป็นบุคลากรที่ขาดแคลน ...