Master Degree

ม.เกษตร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตร KIMBA (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 (หมดเขต 20 พ.ย. นี้)


          เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต KIMBA ภายใต้ความดูแลของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว โดยได้รับการพัฒนาหลักสูตรจากนักวิชาการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการเรียนการสอนแบบการมองปัญหาจากพื้นฐานสภาพแวดล้อมขององค์กรต่างๆ การใช้ความรู้และประสบการณ์จากฐานธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการขยายขอบเขตทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้


 

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ - 20 พ.ย. 2560


 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.kimba.ku.ac.th


รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ รู้จัก " สิงห์ดำ " กันไหม? วันนี้พี่จะพาน้องๆ ...

วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ให้ความสำคัญด้านพลศึกษาและสุขศึกษาของประเทศไทย ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...