Master Degree

รวมทุนการศึกษายอดฮิตเพื่อการเรียนต่อ

 
       ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆในมุมโลก ต่างก็ต้องการที่จะให้นักศึกษาทุกคนมีการศึกษาที่ดี ทำให้รัฐบาลในประเทศต่างๆได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมองค์ความรู้มากมาย นั่นคือ ทุนการศึกษานั่นเอง โดยทุนวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นทุนวิจัยของปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญาเอก และมีการให้ทุนค่อนข้างมาก

       และวันนี้พี่ก็มีทุนการศึกษาจากทั่วโลกมาแนะนำสำหรับคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่ยุคการศึกษา ไปอ่านพร้อมๆกันได้เลยว่าจะมีทุนอะไรที่น่าสนใจบ้างง


       1.Chevening Scholarships
      
       ทุน Chevening เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลอังกฤษ ในทุกๆ ปีนักศึกษากว่า 1,000 คนจาก 130 ประเทศทั่วโลกจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ทุน Chevening ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมถึงค่าเดินทางไปกลับยังประเทศอังกฤษอีกด้วย
      
       2. Endeavour Awards
      
       Endeavour Awards เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งมอบให้กับนักศึกษาหรือประชาชนจากแถบเอเชีย - แปซิฟิค, ตะวันออกกลาง, ประเทศแถบแคริบเบียน, ยุโรป และอเมริกาเพื่อเรียนต่อ ทำวิจัย และพัฒนาสายอาชีพของตัวเองในออสเตรเลีย ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางและประกันสุขภาพ
      
       3. Australia Research Training Program (RTP) Scholarship
      
       ทุนนี้ให้นักศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศออสเตรเลียที่จะทำวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุนนี้จะให้ค่าใช้จ่ายเพียงหนึ่งด้านหรืออาจจะมากกว่า ในด้านต่อไปนี้ ค่าเรียน, ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆอีกด้วย
      
       4. Eiffel Scholarships
      
       Eiffel Scholarships เป็นทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนดีเด่นที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก หรือศึกษาต่อทางวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส ทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนแต่ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ และอาจรวมถึงที่พักอาศัย
      
       5. DAAD Scholarships
       
       ทุน DAAD เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลเยอรมันที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก จากทุกสาขาวิชา รวมไปถึงสาขาดนตรี, ศิลปะ และศิลปะการแสดง โดยที่ทุนส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 
       
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยผู้ประกอบการ สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาวิชาผู้ประกอบการ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

การบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ...

บัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักบัญชีก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าจะสามารถมีการเคลื่อนย้ายแรงงานกันได้อย่างอิสรเสรีใน ...