Master Degree

เก็บเงินเรียนต่อ "ปริญญาโท" ใครใครก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว

       การแข่งขันในสังคมปัจจุบันทำให้เราต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เพื่อแสวงหาโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงาน และทางเลือกหลักก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเรียนต่อในระดับปริญญาโท เพราะคงต้องยอมรับว่าใบปริญญาโทสามารถทำให้เราก้าวหน้าในอาชีพการงานได้จริง อย่างไรก็ตามการเรียนต่อปริญญาโทก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่าย ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีราคาสูงมากกว่าปริญญาตรี ทำให้บางคนต้องเก็บเงินเรียนเอง หรือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย วันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆ มาบอกต่อกันที่จะช่วยให้การเก็บเงินเรียนต่อเป็นเรื่องง่ายขึ้น

UploadImage
 
1.กำหนดเป้าหมายในการศึกษาต่อ

       เลือกหลักสูตรที่ชอบและมีความสนใจที่จะเรียน รวมถึงวิเคราะห์ว่าจะช่วยสร้างโอกาส และความก้าวหน้าให้กับชีวิตเราในการทำงานได้อย่างไรบ้าง

2.คำนวณงบประมาณตามเป้าหมาย

       ลองเปรียบเทียบหลักสูตรต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เรื่องค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น จากนั้นหันมาพิจารณาถึงความพร้อม ฐานะการเงิน และภาระต่างๆ ของตัวเองถ้าต้องทำงาน ไปด้วย เรียนไปด้วย เพื่อส่งเงิน ให้กับที่บ้าน ก็ควรเลือกเรียนในประเทศดีกว่า

3.วางแผนและลงมือออมเงินให้ได้ตามเป้าหมาย

       เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วทั้งในเรื่องโอกาส และจำนวนเงินที่จะต้องใช้ ถ้ามีความพร้อม ก็เริ่มวางแผนออมเงินได้ทันที โดยปักธงว่าจะเริ่มเรียนต่อเมื่อไหร่ หลังจากนั้นก็เลือกวิธี ออมเงินว่า ต้องการเก็บเป็นก้อนให้ครบก่อนเริ่มเรียน ก็อาจจะใช้เวลานานหน่อย หรือออมเงินไปด้วยเรียนไปด้วย ก็จะช่วยร่นระยะเวลาให้เริ่มเรียนได้เร็วขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้แน่นอน เพราะต้องอาศัยวินัยการออมสูงเลยทีเดียว

4.หาทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

       หมั่นคอยติดตามประกาศเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ จาก ทางมหาวิทยาลัยและองค์กรที่เปิดให้สอบชิงทุน ซึ่งมีทั้งทุนให้เปล่าโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน และทุนที่ต้องกลับมาทำงานในองค์กรนั้นๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด วิธีนี้นอกจาก จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมากแล้ว ยังเป็นโอกาสให้เราได้เติบโตในหน้าที่การงานที่องค์กรแห่งใหม่อีกด้วย

       หากเราตั้งใจจะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้ว ก็ต้องไม่หยุดพัฒนา และมีความพยายามต่อไป ซึ่งการออมเงิน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถของทุกคน เพียงแต่ต้องใช้ความอดทน ขยัน และพยายาม แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ การมีวินัยทางการเงินที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ และเมื่อเรียนจบในระดับปริญญาโทแล้ว โอกาสต่างๆ ก็จะเข้ามาเพิ่มขึ้น เป็นรางวัลที่คุ้มค่าสำหรับความอดทน และความมีวินัยของเรา “ความขยัน จะนำมาซึ่งความสำเร็จ”

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์ร่วมกับ ...

สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน (Financial and Investment) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อออกไปประกอบอาชีพในวงการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ...

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน(Airline Business Management Department) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ...