Master Degree

MBA กับสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องรู้

       เมื่อพูดถึงการเรียนต่อ MBA ซึ่งแน่นอนว่าเป็นหลักสูตรที่หลายคนต่างก็รู้จักดีอยู่แล้ว แต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดถึงคือเรื่องคุณสมบัติของผู้เรียน MBA นับเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามไม่มากก็น้อย อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องมีก่อนการสมัครเรียน MBA กับสถาบันใดๆก็ตามนั้น เราจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อน ซึ่งนั่นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเบื้องต้น
      
       แต่วันนี้อย่างที่กล่าวไปว่าเราจะมาลงลึกถึงเรื่องคุณสมบัติของผุ้เรียน MBA ที่หลายคนอาจมองข้ามไป ดังนั้นไปอ่านพร้อมๆกันเลย


       1.รักการเรียนรู้
      
       การเรียน MBA ไม่ได้เป็นการเรียนแค่ในตำราหรือนั่งฟังบรรยายเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้แต่เพียงแค่นั้น เพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวระหว่างเรียน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเพื่อนร่วมห้อง การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์/วิทยากร/ผู้บรรยาย สื่อการสอนต่างๆ เพราะบางทีความรุ้ก้ไม่ได้มีแค่ในหนังสืออย่างเดียวเท่านั้น
 
       2.มีประสบการณ์ทำงาน
       
       จะเห็นว่าหลักสูตร MBA ทุกหลักสูตรจะมีการกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงาน เหตุผลที่มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนก็เพราะว่าผู้เรียนที่มีระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันจะสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า รวมไปถึงประโยชน์ในการสร้าง NETWORK หรือ CONNECTION ระหว่างกันด้วย
 
       3.ความสามารถในการบริหารเวลา
      
       นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการตัดสินใจเรียนต่อเลยทีเดียว หลักสูตร MBA มีทางเลือกในเรื่องของเวลาเรียนที่สร้างความยืดหยุ่นให้กับผู้เรียน เช่น เรียนในเวลาราชการ (ภาคปกติ) เรียนนอกเวลาราชการ (ตอนเย็น) เรียนเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งมีจุดแข็ง-จุดอ่อนแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจและจัดสรรค์เวลาให้ได้นั่นเอง
      
 
 
       
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของรัฐศาสตร์ที่เป็นการศึกษาความรู้ในหลายศาสตร์ด้วยกัน ...

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้ ...

สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและโรงเรียนสอนการจัดการโรงแรมนานาชาติบลูเมาเทนส์ ...