Master Degree

คว้าปริญญา 2 ใบด้วย "ออทิสติก" ความบกพร่องที่ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเรียน

          หลายคนอาจมองว่าถ้าผู้ป่วยออทิสติกจะไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ เพราะมีปัญหาด้านการสื่อสาร การเข้าสังคม แต่ไม่ใช่สำหรับเธอคนนี้ ที่นอกจากจะเป็นออทิสติกแล้วยังพิการทางด้านร่างกายอีกด้วย แต่เธอและครอบครัวได้ช่วยกันดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัว จนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรี 1 ใบ ปริญญาโทอีก 1 ใบ เธอและครอบครัวใช้วิธีไหนจึงประสบความสำเร็จ ติดตามได้จากรายงานคุณขวัญเรียม แก้วสวรรณ

 

          พิจิตรา สินเสมอสุข หรือจิ๊บ วัย 25 ปี นอกจากความพิการด้านการเคลื่อนไหวแล้ว จิ๊บยังเป็นออทิสติกระดับเล็กน้อย ตอนนี้เธอเรียนจบปริญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมาเพิ่งเข้ารับพระราชทานบัตร ระดับปริญญาโท ภาควิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบให้ นอกจากนี้เธอยังได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับสถานบัน ปี 2556 เพราะมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี เสียสละและบำเพ็บประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

 

          เส้นทางความสำเร็จของจิ๊บไม่ได้ง่ายเหมือนคนปกติ เพราะกว่าจะได้เรียนในห้องเรียนกับคนทั่วไป เธอและครอบครัวต้องต่อสู้กับสังคมที่มองความพิการและออทิสติกเป็นอุปสรรคตั้งแต่ชั้นประถมที่ต่างสรุปเองว่าการมาเรียนคือการทรมานตัวเอง ทั้งที่ความจริงจิ๊บสามารถเรียนได้ เพียงแค่ขยันกว่าคนทั่วไป เพราะออทิสติกจะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คนทั่วไปสื่อสาร ทำให้เวลาเรียนหนังสือบางอย่างไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอน การทบทวนอย่างน้อย 3 รอบหรือให้เพื่อนช่วยอธิบาย ก็ทำให้บทเรียนนั้นก็จะผ่านไปได้ด้วยดี


 

ออทิสติกหากได้รับการฝึกและกระตุ้นถูกวิธี ความบกพร่องทางสมองก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อความสำเร็จ "


 


ข้อมูลจาก : NationTV

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (ICT) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA (Day and Evening) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...

MBA SMEs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...