Master Degree

“ฮาร์วาร์ด” ทดลองระบบการศึกษาใหม่ ให้นักศึกษานำ Smart Phone เข้าห้องสอบได้!!!

          สังคมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าก้าวไกลไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ระบบการศึกษาที่ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนของสังคมในอนาคต จึงจำเป็นที่จะต้องมีพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพราะหากเรายังปล่อยให้ผู้เรียนหรือบุตรหลานของเรานั่งเรียนแต่ในห้องเรียนอยู่เช่นเดิม ก็คงจะนิยามเป็นคำไหนไปไม่ได้นอกจาก "ล้าหลัง"
 


          อีริก เมเซอร์ (Eric Mazur) ศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้ก่อตั้งการเรียนแบบใหม่ที่ชื่อว่า Flipped Classroom ที่เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1990 ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตนอกห้องเรียน นอกเวลาเรียน แต่ในส่วนของห้องเรียนก็จะเป็นการจัดกิจกรรมและนำการบ้านมาทำในห้องเรียนแทน เขาได้พยายามกระตุ้นให้เหล่านักวิชาการการศึกษาและคณาจารย์ต่างๆ สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถนำแล็ปท็อป และสมาร์ทโฟนเข้าห้องสอบได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษามากกว่าการใช้ความจำ


          โดยเขากล่าวว่า “การสอบแบบที่คิดใหม่ทำใหม่ คือก้าวต่อไปของระบบการศึกษาโลก” สิ่งสำคัญในการทำแบบนี้คือ คำตอบในข้อสอบจะต้องไม่ใช่สิ่งที่สามารถค้นหาได้ง่ายๆ จาก Google คำตอบจะต้องเป็นไปในข้อมูลเชิงลึก และเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนการทดสอบทักษะของศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ
 


          นอกจากนั้น อีริก ยังได้กล่าวถึง ความล้าหลังของรูปแบบการสอนของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกหลายแห่ง ที่ยังคงใช้การสอนรูปแบบเดิมๆ เช่นเดียวกับเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน ที่ผู้สอนต้องพูดข้อมูลต่างๆ มากมาย จากนั้นผู้เรียนก็จะต้องจำ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการสอบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยควรที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและเชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนที่อยู่ในชั้นเรียนอื่นๆ ด้วย เช่น Perusall ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ฮาร์วาร์ดพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ตั้งคำถามและต่อยอดความรู้กัน ซึ่งมีผู้ใช้กว่า 100,000 คนแล้วในขณะนี้


          เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้การศึกษาของเรานั้นไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของตัวผู้เรียน หากแตกมั่วยึดติดกับประเพณีวัฒนธรรมเดิมๆ ที่ไม่ถูกพัฒนาไปข้างหน้า นั่นจะคือสิ่งที่สถาบันการศึกษาทั้งหลายควรพิจารณา เพื่อก้าวทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น 4.0 นั้นเองค่ะ 

ข้อมูลจาก : Beartai Hitech, timeshighereducation
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

น้องๆ คนไหนที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ชีวะ และมีความสนใจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร ...

MBA บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

จากการเติบโตของธุรกิจการกีฬาในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ...