Master Degree

เสริมสร้างศักยภาพให้อาชีพด้วยการศึกษาระดับ World Class ที่ MBA HKU

The University of Hong Kong (HKU) มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเกาะฮ่องกง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1911 และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย และได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเคยได้รับการจัดอันดับจาก Quacquarelli Symonds ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ปี 2009 และ 2010 ผู้เรียนที่นี่จึงมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทั้งทุนการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์การศึกษามากมาย


The University of Hong Kong  เป็นสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ทุกวันนี้ The University of Hong Kong ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกของทวีปเอเชียและอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลกในปัจจุบัน มีชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านวิชาการ, หลักสูตรการวิจัยระดับโลก, เครือข่ายความสัมพันธ์และการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

The Economist ได้จัดอันดับ MBA The University of Hong Kong  อันดับ 1 ในเอเชีย เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน และ ในปี 2017 Financial Times ได้จัดอันดับ “Top MBAs for Finance” และ The University of Hong Kong MBA เป็นอันดับที่ 12 ของโลกและเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย


ทีมรับสมัครของ The University of Hong Kong หลักสูตร MBA มีกำหนดการเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจโปรแกรม MBA ท่านจะได้พบกับข้อมูลที่น่าสนใจของหลักสูตร  MBA จาก The University of Hong Kong  เช่น รายละเอียดวิชา, สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องและความก้าวหน้า และ Connection  มากมายจาก New York  และ  London

สำรองที่นั่งวันนี้เพื่อเข้ารับฟังข้อมูลที่น่าใจของหลักสูตร  MBA จาก The University of Hong Kong

>>คลิก<<
 
➤ โอกาสสำคัญในการทำงานใน  Asia และ  Hong Kong
➤ โอกาสสำคัญกับประสบการณ์การเรียนกับสถานศึกษาชั้นนำของโลกใน New York, London และ Hong Kong/Shanghai
➤ หลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เวลาเพียง 14 เดือนเท่านั้น
➤ โอกาสการในฝึกงาน, การทำ Project, ทักษะการเป็นผู้นำ และการทำ Workshop 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Ph.D. (Human Resource and Organization Development) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ...

Ph.D. (Communication Arts) นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะที่มีชื่อเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อ ...

LL.D. (Doctor of Laws) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ...