Master Degree

ฟรี ไม่เสียเงินสักบาท! ระบบการศึกษาออนไลน์ Thai MOOC แหล่งรวมความรู้รูปแบบดิจิทัลที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้

          ภายใต้ยุคไทยแลนด์ 4.0 การศึกษาไทยกำลังก้าวเข้าสู่ดิจิทัล ปัจจุบันมีหน่วยงานการศึกษา มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนการสอน ปัจจุบัน ดิจิทัล ดิสรัปชั่น (Digital Disruption) ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมไปอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวันมากขึ้น แม้แต่ในภาคการศึกษาเองก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน ดังนั้น Digital Education จะเข้ามาแทรกระบบการศึกษาไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ที่บ้าน โรงเรียน รวมถึงสถานที่ต่างๆ ก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาบนโลกอินเตอร์เน็ต
 

          ด้วยสื่อดิจิทัลนี้เองทำให้การเรียนการสอนมีหลายหลายรูปแบบ เปลี่ยนจากกระดาษ รูปภาพ ไปสู่ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอคลิป และมีหลายแพล็ตฟอร์ม ส่งผลต่อการเรียนรู้จะเกิดขึ้นทุกที่ทุกทาง เพียงแค่มี Smart Device เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดแบบออนดีมานด์ นอกจากนี้ยังช่วยลดช่องว่างของผู้พิการในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อีกด้วย


          สำหรับประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เปิดตัวโครงการ Thailand Massive Open Online Course หรือ Thai MOOC การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบออนไลน์ https://www.thaimooc.org
 

          Thai MOOC คือ ระบบการศึกษาแบบเปิด หรือเรียกสั้นๆ ว่า “การเรียนแบบออนไลน์” โดยที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดใดๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียน ซึ่งมีจำนวนวิชาให้ผู้เรียนได้เลือกกว่า 140 วิชา ทั้งนี้รายวิชาที่อยู่ในระบบ Thai MOOC ไม่ว่าจะเป็นรายวิชา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาทางการศึกษา สาธารณสุข มีวิชาอีกหลากหลายมากมายที่จะให้ผู้เรียนได้เลือก โดยเป็นรายวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยผู้เข้าร่วมโครงการ Thai MOOC เป็นผู้สอน 

 

“ ลักษณะการเรียนจะจัดเรียงคอนเทนต์ไว้เป็นระบบชัดเจน เน้นเรียนแบบวิดีโอเป็นหลัก มีกิจกรรมการเรียนที่เหมือนกับในห้องเรียน จะช่วยตอบสนองในเรื่องของการเรียน มีอาจารย์ผู้สอนและมีผู้เรียนที่อยู่ในระบบจริงๆ และรับจำนวนได้ไม่จำกัด ตรงนี้จะทำให้การเรียนแตกต่างจากการเรียน e-Learning ในแบบเดิม ”

 

          โดยในมหาวิทยาลัยของไทยเองก็ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเข้ามาใช้ควบคู่กับการสอนในห้องเรียนแล้วอย่าง มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างระบบ MUX เว็บไซต์เพื่อทบทวนการเรียน หรือบางมหาวิทยาลัยมีการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนผ่านคิวอาร์โค้ด โดยไม่ต้องขานเช็คชื่อแบบเดิมๆ อีกต่อไป อีกทั้งยังจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในระบบ สมมติว่าผู้เรียนเข้ามาเรียนสองครั้ง ระบบก็จะเก็บไว้ว่า เข้ามาเรียนแล้ว ทดสอบแล้ว ทำกิจกรรมผ่านในระบบตรงนั้น ทำการประเมินวัดผล ระบบก็จะเก็บฐานข้อมูลนั้นไว้ จะมาเรียนกี่ปีระบบก็จะเก็บไว้ให้ แม้กระทั้งในอนาคตถ้าเรียนจนครบรายวิชาที่คิดว่าจะเอาไปเทียบกับสถาบันใด ผู้เรียนก็สามารถจะนำข้อมูลตรงนี้ไปเทียบกับระบบของสถาบันนั้นๆ ได้เลย 

          นอกจากนี้ยังจับมือร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาในระบบเปิดของเกาหลี (K-MOOC) และญี่ปุ่น (JMOOC) ในการยกระดับการศึกษาออนไลน์ของไทยและต่อยอดอนาคตให้ผู้เรียนชาวต่างชาติให้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในระบบการศึกษาของไทย อีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันอย่าง หลักสูตรการท่องเที่ยว เป็นต้น


          นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการสร้างระบบแผนที่การเรียน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนกระทั้งเรียนจบ เป็นการพาผู้เรียนไปยังเป้าหมายที่ถูกทาง เรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจจริงๆ กับสถาบันการศึกษาที่ตอบโจทย์ เพื่อแนะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้ยังต้องจัดระบบกลไกทางการศึกษาใหม่ สร้างความเข้าใจไปพร้อมๆ กับการสร้างมาตรฐานการศึกษาในระบบดิจิทัล โครงการ Thai MOOC จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

          อย่างไรก็ตามยังคงต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานในการสร้างระบบกาศึกษาแบบใหม่นี้ให้เกิดขึ้นจริงและยั่งยืน โดยปัญหาหลักยังเป็นเรื่องที่ท้าทายว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ลูกหลานของเราเข้าไปเรียนรู้ผ่านคอนเทนต์ออนไลน์จากความสนใจของพวกเขาเอง โดยไม่ต้องมีใครไปบังคับว่าต้องเรียนในสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบอีกต่อไป


 

ข้อมูลจาก : Digital Age
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) ...

MBA ONLINE บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อดึงศักยภาพนักบริหารในแต่ละบุคคลออกมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

Innovative Entrepreneurship MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Innovative Entrepreneurship MBA หรือ IE MBA คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...