สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


#Dek63 ถ้าผลที่ TCAS รอบ 2 รอบ 3 ยังไม่ถูกใจ มาสมัครที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มธบ.

#Dek63 ถ้าผลที่ TCAS รอบ 2 รอบ 3 ยังไม่ถูกใจ มาสมัครที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มธบ. รับทุน 15,000 บาท - สมัครออนไลน์ รับทุน 17,000 บาท - ยื่นหลักฐานการสอบติด ...


ศึกษา 2 เส้นทางหลัก เพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ

"หนึ่งในความฝันที่เด็กไทยหลายๆ คนใฝ่ฝันว่าหากจบ ม.6 แล้ว อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอก" เช่นเรียนที่ประเทศอังกฤษ หนึ่งในประเทศอันดับต้นๆ ที่ใครๆ ก็ฝันอยากจะไปเรียน ...