สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...พร้อมโกอินเตอร์เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย "สาขาวิชาการตลาด" เรียนเพียง 4 ปี ได้รับ 2 ปริญญา

ปัจจุบันการประสานความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยในไทยกับมหาวิทยาลัยต่างชาติไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การประสานความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยแมคควอรี่ ...