สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปิดบ้าน #พระจอมเกล้าลาดกระบัง KMITL OPEN HOUSE 2021 (ออนไลน์)

ปิดบ้าน #พระจอมเกล้าลาดกระบัง KMITL OPEN HOUSE 2021 (ออนไลน์) ในงานน้อง ๆ จะได้พบกับทุกหลักสูตร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ...9 มทร.ยันปี’60 กลับไป’เปิด-ปิด’ภาคเรียนตามเดิม เร่งหาข้อสรุปรับตรงร่วม-เคลียริ่งเฮ้าส์ 2 ครั้ง หรือไม่ ???

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 9 มทร. มีมติร่วมกันชัดเจนแล้วที่จะเปิดภาคเรียนที่1 ...