สอบเข้ามหาวิทยาลัย



ฟินแลนด์จ่อเป็นประเทศแรกในโลกที่ยกเลิกวิชาเรียนทั้งหมด

นี่ถือเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของโลกอย่างแท้จริง เมื่อชาติที่ได้รับการยกย่องว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกอย่าง ฟินแลนด์ ตัดสินใจตัดวิชาเรียนในระบบการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ...