สอบเข้ามหาวิทยาลัยแนวโน้มเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบเข้า ลดสอบตรง เพิ่ม Clearing House เลิกแอดมิชชัน เริ่มปี 61

จากประเด็นข่าวล่าสุดเรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เริ่มปีการศึกษา 2561 นั้นได้มีการแชร์เนื้อหาความเห็นของดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผ่านทางดร.สมคิด ...