สอบเข้ามหาวิทยาลัย

E-Book เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021

เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021 E-Book ที่จะมาแนะนำเส้นทางสู่หลักสูตรอินเตอร์ สอบอะไรบ้าง? การสอบต่างกันอย่างไร? คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ได้อย่างไร? ...บริหารยังแรง “บัญชี-การเงิน” นำโด่งสายงานขาดแคลนบุคลากร

“แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” ประเมินความเสี่ยงตลาดแรงงานไทย เผยผลวิจัย “5 อันดับสายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากร” ระบุว่าปัจจัยสำคัญอีกอย่างคือความชัดเจนด้านนโยบาย ...


ไม่อยากให้ AI แย่งงาน ต้องมี 10 ทักษะที่ตลาดงานต้องการมากที่สุดในปี 2020 จากสภาเศรษฐกิจโลก

ภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราต่างเผชิญกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ทั้ง ระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อันล้ำส...


ปี 2017 คนจบปริญญาตรี ตกงานมากที่สุด

แม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการผลักดันให้คนในประเทศมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ทุกรัฐบาลต่างให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่ กระทรวงศึกษาธิการเองก็เป็นหนึ่งในกระทรวงที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปีมากที่สุด ...