สอบเข้ามหาวิทยาลัย


E-Book เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021

เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021 E-Book ที่จะมาแนะนำเส้นทางสู่หลักสูตรอินเตอร์ สอบอะไรบ้าง? การสอบต่างกันอย่างไร? คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ได้อย่างไร? ...


ฐานเงินเดือน "นักเคมีอุตสาหกรรม" ประจำปี 2017

อาชีพ "นักเคมีอุตสาหกรรม" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่เป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับห้องแลป ตลอดจนส่วนของไลน์การผลิต ...