สอบเข้ามหาวิทยาลัยHappy Birthday 13 ปีกำเนิด Facebook

Mark Zuckerberg ในขณะที่เรียนอยู่ที่ ฮาร์วาร์ด เขาได้เริ่มก่อตั้ง Facebook ซึ่งเป็นเว็บไซต์ Social Network ที่เปิดให้เข้าใช้เฉพาะกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ...