สอบเข้ามหาวิทยาลัยฐานเงินเดือน "เชฟ/พ่อครัว" ประจำปี 2017

อาชีพ "เชฟ/พ่อครัว" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และส่งอาหารในทันเวลา การจัดการสินค้าคงคลังภายในครัว ตรวจสอบราคาอาหารตามงบประมาณที่ผู้จัดการร้านกำหนดไว้ ...