สอบเข้ามหาวิทยาลัย


VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021


ม.พะเยาทำแล้วบ้านต้นแบบเปิดแอร์ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่นได้ไม่ต้องซื้อไฟ

เมื่อคนทีความรู้ทางด้านวิศวกรรมได้มองถึงผลกระทบของทางด้านพลังงาน จึงเกิด บ้านต้นแบบเปิดแอร์ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่นได้ไม่ต้องซื้อไฟ ( Zero energy smart ...


รับตรง59 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน 2 ปริญญา) มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ...


รับตรง59 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ระยะเวลาศึกษา 1 ปี) มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปฏิทินดำเนินการ เปิดรับสมัคร ...


รับตรง59 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปฏิทินดำเนินการ เปิดรับสม...