สอบเข้ามหาวิทยาลัย

VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021ปี 2017 คนจบปริญญาตรี ตกงานมากที่สุด

แม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการผลักดันให้คนในประเทศมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ทุกรัฐบาลต่างให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่ กระทรวงศึกษาธิการเองก็เป็นหนึ่งในกระทรวงที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปีมากที่สุด ...