สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 คณะ 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. คณะบริหารธุรกิจ 3.คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ...มาแน่ Drone Taxi เตรียมเปิดให้บริการแห่งแรกในโลกที่ 'ดูไบ' กลางปีนี้ฟันธง!!!

เมืองที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและก้าวประโดด จำเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการเมืองที่ดี ซึ่งหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้นก็คือ ระบบขนส่งมวลชนที่ดีมากๆ จนนำไปสู่การพัฒนารูปแบบขนส่งมวลชนใหม่ๆ ...