สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...“มติครม.”เห็นชอบโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้ เห็นชอบในหลักการโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...