สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021


5 คลิป ที่จะทำให้คุณเสียน้ำตากับคำว่า "ครู"

เนื่องใน วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม เพื่อเป็นการเชิดชูความเสียสละของครูบาอาจารย์ผู้ส่งสอนวิชาความรู้ วันนี้พี่ก๊อตจิจะพาน้องๆ ไปดู 5 คลิปที่จะทำให้ทุกคนรำลึกถึงคำว่า ...