สอบเข้ามหาวิทยาลัยทำความรู้จักวิศวกรสิ่งแวดล้อม

เชฟรอน/ปตท.สผ.จุกอก ใช้แสนล.รื้อถอนแท่นผลิตเชฟรอน/ปตท.สผ.จุกอก ใช้แสนล.รื้อถอนแท่นผลิต นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัมปทานทั้ง ...