สอบเข้ามหาวิทยาลัย

E-Book เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021

เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021 E-Book ที่จะมาแนะนำเส้นทางสู่หลักสูตรอินเตอร์ สอบอะไรบ้าง? การสอบต่างกันอย่างไร? คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ได้อย่างไร? ...


VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021


รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) พร้อมกำหนดการเคลียริงเฮาส์ 2560

ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ >>> a.cupt.net/clearinghouse สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศ กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ...


11 อาคารสวย มหาวิทยาลัยไทย

เรามักจะได้เห็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลกกันเป็นประจำทุกปี หรืออาจจะเป็นเรื่องของบรรยากาศน่าเรียนกันมาบ้างแล้ว ครั้งนี้เราเลยขอแนะนำ 11 มหาวิทยาลัยไทยที่มีอาคารสวย ...


มัณฑศิลป์มันยาวไป ใครๆก็เรียกว่า เด็กเด็ค ( DEC : ย่อมาจาก Decorative Arts )

น้องที่อยากเรียนศิลป์ พี่เชื่อว่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น้องๆอยากจะเข้าเรียน เพราะที่นี่มีศิษย์เก่าหลายคนที่มีเชื่อเสียง ...


รับตรง59 สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ) ปฏิทินดำเนินการ สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยศิลปากร ...


รับตรง59 คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 ปฏิทินดำเนินการ สถานที่จัดการเรียนการสอน ...


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง "โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559"

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง "โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559" ไฟล์แนบ


รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยวิธีพิเศษ โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในโครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ สาขาที่เปิดรับ ...