สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สร้างทักษะสู่รัฐประศาสนศาสตร์ยุค 2020

รัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่กับงานบริหารภาครัฐ Public Administration @DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY ✔สร้างทักษะที่แตกต่าง ✔เพิ่มศาสตร์วิชาการสมัยใหม่ ...ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และสยามนิทัศน์ 2016

ภาพบรรยากาศงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และสยามนิทัศน์ 2016” ซึ่งจะจัด 2 วัน คือ วันอังคารที่ 29 - วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ...