สอบเข้ามหาวิทยาลัยฐานเงินเดือน "เซลขายเครื่องมือแพทย์" ประจำปี 2017

อาชีพ "เซลขายเครื่องมือแพทย์" รายละเอียดงาน เข้าใจอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ให้บริการและดูแลทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเดิม ...