สอบเข้ามหาวิทยาลัย


E-Book เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021

เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021 E-Book ที่จะมาแนะนำเส้นทางสู่หลักสูตรอินเตอร์ สอบอะไรบ้าง? การสอบต่างกันอย่างไร? คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ได้อย่างไร? ...


ไม่มีคำว่า “ หยุด ” สำหรับ ATC (Air Traffic Controller)

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller) หรือที่เรารู้จักกันว่า ATC ATC ทำหน้าที่อะไร ? ทำหน้าที่ดูแล กำหนดทิศทาง ความเร็ว เพดานบินของเครื่องบิน ...