สอบเข้ามหาวิทยาลัยเปิดเทอมจราจรติดหนึบ ‘เช้า-เย็น’

‘น.1’ไอเดียเลิศ แปะสติกเกอร์! ไม่ลืมนร.ในรถ เปิดเทอมวันแรกจราจรเมืองกรุงสาหัสทั้งเช้าเย็น ถนนสายหลักปริมาณรถมากมีปัญหาติดขัดเกือบทุกเส้นทางส่งผลกระทบต่อเนื่องเส้นทางใกล้เคียงโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนขนาดใหญ่ ...