สอบเข้ามหาวิทยาลัย


สอบฟรี! PRETCAS.COM


ฐานเงินเดือน "เลขานุการ" ประจำปี 2017

อาชีพ "เลขานุการ" รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานเลขานุการตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ จัดการนัดหมายต่างๆ จดบันทึกการประชุม ดูแลรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ...