สอบเข้ามหาวิทยาลัย

VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021ไม่มีคำว่า “ หยุด ” สำหรับ ATC (Air Traffic Controller)

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller) หรือที่เรารู้จักกันว่า ATC ATC ทำหน้าที่อะไร ? ทำหน้าที่ดูแล กำหนดทิศทาง ความเร็ว เพดานบินของเครื่องบิน ...