สอบเข้ามหาวิทยาลัย10 ประเทศ ที่มีประเพณีเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสที่แตกต่างจากที่อื่นๆ ในโลก

ควันหลงวันคริสต์มาสกันอีกสักหน่อย เมื่อพูดถึงประเพณีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสของแต่ละประเทศ ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการใช้ชีวิต ตำนานความเชื่อ ...


12 สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับ "วันคริสต์มาส"

วันคริสต์มาส (Christmas Day) : จัดขึ้นทุกวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งคริสต์ศาสนาและบุตรของพระผู้เป็นเจ้า โดยถือให้วันนี้เป็นวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนาของคริสตชนทั่วโลก ...