สอบเข้ามหาวิทยาลัย


ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


ติวฟรีกับสหพัฒน์เริ่มสมัครกันได้แล้ววันนี้!!!

โครงการบททวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19 เตรียมพบกับกิจกรรมติวครั้งยิ่งใหญ่ก่อนลงสนามสอบในโครงการบททวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ...