สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Virtual School Ontour 2021 “เรียนแนวไหนถึงจะรุ่ง ในยุค New Normal”

ครั้งแรกในเมืองไทย โครงการ Virtual School Ontour 2021 “เรียนแนวไหนถึงจะรุ่ง ในยุค New Normal” . ลักษณะโครงการ บรรยาย ในหัวข้อ ...เมื่อดิจิทัลเข้ามา Skill อนาล็อกของเราก็หายไป!

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกนำเข้ามาใช้อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากขึ้นทุกวัน แต่หลายคนก็อาจจะลืมไปว่าทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้เมื่อมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษตามมาเช่นกัน ...