สอบเข้ามหาวิทยาลัย


ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


8 สาขา คณะศึกษาศาสตร์ ใน TCAS รอบที่ 3 มศว ต้องสอบอะไรบ้าง ?

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


13 สาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน TCAS รอบที่ 3 มศว ต้องสอบอะไรบ้าง ?

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


คะแนนขั้นต่ำ ใน TCAS รอบที่ 3 ของ คณะรัฐศาสตร์ มธ.

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


คะแนนขั้นต่ำ ใน TCAS รอบที่ 3 ของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


7 สาขา คณะพลศึกษา ใน TCAS รอบที่ 3 มศว ต้องสอบอะไรบ้าง ?

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


5 ขั้นตอน SET GOALS ให้สอบติด TCAS

ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและวัดผลได้ เริ่มจากกการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ว่าต้องการเรียนต่อในคณะ สาขาอะไร ของมหาวิทยาลัยที่ไหน เป้าหมายที่ชัดเจน เจาะจงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้น้องๆ ...


#Dek63 เริ่มสมัครสอบตุลาคมนี้ ! เตรียมพร้อมเข้าสู่ TCAS'63

กสพท เปิดรับสมัครสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ ช่วงเดือน ตุลาคม สทศ. เปิดรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ช่วงเดือน ธันวาคม สทศ. เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ช่วงเดือน ...


#Dek63 อย่าวางโฟกัสผิด! เพราะหัวใจของ TCAS คือคะแนนสอบ

หัวใจของ TCAS คือคะแนนสอบ อยากเข้าคณะ สาขา อะไร? แต่ละคณะ สาขา เปิดรับรอบไหนบ้าง ? เช็กคุณสมบัติแต่ละรอบ อ่านหนังสือ + ทำข้อสอบเก่า ...


อัปเดต!! 7 ประเด็น TCAS 63

วันนี้ (9 ส.ค.) พี่โดม มาเป็นผู้ดำเนินรายการ “รู้ก่อนใคร #TCAS63” สัมภาษณ์ อ.ก๊อง ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. ให้ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับ #dek63 ดังนี้ ...


คะแนนต่ำสุด คณะสหเวชศาสตร์ ใน TCAS รอบที่ 3 ( ข้อมูลปีการศึกษา2561 )

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


คะแนนต่ำสุด คณะนิติศาสตร์ ใน TCAS รอบที่ 3 ( ข้อมูลปีการศึกษา2561 )

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


#Dek63 สาขาไหน เรียนกี่ปีบ้าง?

สาขาที่เรียน 6 ปี สาขาที่เรียน 5 ปี สาขาที่เรียน 4 ปี เรียนมหาวิทยาลัยจะได้เรียนแบบไหนบ้าง ? ​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ...


คะแนนต่ำสุด คณะวิทยาศาสตร์ ใน TCAS รอบที่ 3 ( ข้อมูลปีการศึกษา2561 )

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


เทคนิคทำข้อสอบเก่า 5 วิชาพื้นฐาน เริ่มจากสนามสอบไหนก่อนดี

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


คะแนนต่ำสุด "สถาปัตย์ ใน TCAS รอบที่ 3 ( ข้อมูลปีการศึกษา2561 )

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


คะแนนต่ำสุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ใน TCAS รอบที่ 3 ( ข้อมูลปีการศึกษา2561 )

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


3 คำเชื่อม ( GAT เชื่อมโยง ) ไม่มีพลาด คว้า 150 เต็ม

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


13 สาขา คณะมนุษยศาสตร์ ใน TCAS รอบที่ 3 มศว ต้องสอบอะไรบ้าง ?

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


คณะพยาบาลศาสตร์ ใน TCAS รอบที่ 3 มศว ต้องสอบอะไรบ้าง ?

​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ? หาคำตอบก่อนสอบจริงที่ http://PRETCAS.com ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ...


สรุปการสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบ มีความเหมือน ความต่างกันอย่างไร

อย่างที่น้องๆ รู้กันดีอยู่แล้วว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS นั้นมีจำนวนรอบมากถึง 5 รอบ และในแต่ละรอบเองก็มีรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างการออกไป ...