สอบเข้ามหาวิทยาลัยกำหนดการ และตารางสอบ วิชาสามัญ #dek64

กำหนดการสมัครสอบ สมัครสอบ : 11 ธ.ค.63 (9.00 น.) - 24 ธ.ค. 63 (23.59 น.) ชำระเงิน : 11 ธ.ค.63 (9.00 น.) - 26 ธ.ค.63 (20.00 น.) ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลสมัคร ...


จำนวนรับ TCAS64

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ห้องประชุมลิโด้ กรุงเทพฯ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ...


ยกเลิก สอบ O-NET จะมีผลอะไรกับ TCAS65 และน้องๆ ปีหน้าบ้าง

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2564 ทำให้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ...


สรุป 8 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนยื่น TCAS Port'64

1. รูปแบบของโครงการ โครงการเรียนดี เป็นโครงการที่เน้นพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ/หรือเกรดเฉลี่ยรายวิชา (GPA) และ/หรือผลงานด้านคุณธรรมจริยธ...


TCAS64 รวมรอบ Admission1 และ ADmission2 เป็นรอบเดียว ประมวลผล 2 ครั้ง

จากเอกสารเชิญสื่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ระบุไว้ด้วยว่า ...


ตารางสอบ BMAT 2020 #dek64

น้องๆ ที่กำลังวางแผนเรียนต่อในคณะแทพยศาสตร์ หรือทันตแพทยศาสตร์ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยต่างๆ การรับสมัครในระบบ TCAS ในรอบที่ ...การสมัคร TCAS63 รอบที่ 3 และขั้นตอนการสมัคร

>> เข้าระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 << ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร >> ไฟล์แนบ กำหนดการ คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้...
#Dek64 แกะรอย เรื่องที่ออกสอบใน PAT1 จากรุ่นพี่ #Dek63

ข้อสอบ PAT 1 รอบ Dek63 หน้าที่ 1 ข้อสอบ PAT 1 รอบ Dek63 หน้าที่ 2 ข้อสอบ PAT 1 รอบ Dek63 หน้าที่ 3 ข้อสอบ PAT 1 รอบ Dek63 หน้า...


ประกาศผลสอบ, คะแนนเฉลี่ย, คะแนนต่ำสุด - สูงสุด และค่าสถิติพื้นฐาน GAT/PAT 63

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 ทางเว็บไซต์ niets.or.th >> ประกาศคะแนนสอบ GAT/PAT 63 << ...


สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2562 #dek63 #TCAS63

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...


วิธีคิดร้อยละ (เปอร์เซ็นต์ %) คะแนนขั้นต่ำ ตามระเบียบการ TCAS

การรับสมัคร TCAS ในระเบียบการรับสมัครของหลายๆ มหาวิทยาลัย น้องๆ จะได้เห็นคะแนนขั้นต่ำเป็นคะแนนร้อยละ (%) ซ่งอาจทำให้งงกันไปบ้าง สำหรับคณะสาขาใดที่กำหนดคะแนนขั้นต่ำนี้ ...
15 เคล็ดลับเรียนเก่ง...จากนักเรียนระดับหัวกะทิ

1. พวกเขาไม่ 'อ่าน' ตำราเรียน 2. ทำความเข้าใจหัวข้อที่เรียนและอธิบายด้วยคำพูดของเราเอง 3. เด็กเรียนเก่ง...ไม่กลัวที่จะถาม! 4. พวกเขา...ชอบตั้งคำถาม? ...


3 ข้อดีของการสอบออนไลน์

สอบที่ไหนก็ได้ สอบได้ 24 ชั่วโมง ทราบผลคะแนนหลังสอบทันที จับเวลาสอบเหมือนจริง เช็กเวลาที่ทำข้อสอบต่อข้อ


ทำไมต้องลงสอบ PRETCAS ก่อนลงสนามสอบ

1 ได้ทราบแนวข้อสอบ TCAS'64 ก่อนใคร 2 ได้ลองทำข้อสอบแบบจับเวลาจริง 3 ช่วยประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนแต่ละวิชา


2 รูปแบบ สมัครสอบ PRETCAS'64 ต่างกันอย่างไร

รูปแบบที่ 1 Free รูปแบบที่ 2 Permium