สอบเข้ามหาวิทยาลัย"ปู-ไปรยา" รับตำแหน่งทูตสันถวไมตรี UNHCR คนแรกของอาเซียน ลั่นอุทิศชีวิตทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์

"ปู-ไปรยา" รับตำแหน่งทูตสันถวไมตรี UNHCR คนแรกของอาเซียน ลั่นอุทิศชีวิตทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ...