หน้าแรก เรียนการบิน คณะสาขา

เรียนการบินที่ไหนดี? เชิญทางนี้เลย แนะนำหลักสูตรเรียนการบินทั่วประเทศ

วันที่เวลาโพส 05 กันยายน 60 15:03 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและอยากประกอบอาชีพในสายงานด้าน "การบิน" ซึ่งสาขานี้มีขอบเขตการเรียนที่เฉพาะ แต่มีโอกาสการทำงานที่กว้างและตลาดยังคงมีความต้องการอย่างมาก เราจึงได้รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยและสถาบันการเรียนการสอนทางสาขานี้โดยตรงในประเทศมาไว้ที่นี่ เพื่อเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เลือกตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 

โดยสาขาวิชาธุรกิจการบินของแต่ละมหาวิทยาลัยจะอยู่ในคณะที่แตกต่างกันไป และในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะใช้ชื่อสาขาหรือภาควิชาที่ไม่เหมือนกัน น้องๆ ก็อาจจะต้องไปศึกษารายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมอีกทีนะคะUploadImage

และนี่คือ สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรการบิน

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สถาบันการบินพลเรือน (หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต และหลักสูตรการบินบัณฑิต)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (Flight Operation Management) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
ใครสนใจเรียนสาขานี้ ไปดูข้อมูลและรายละเอียดการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่าง
www.admissionpremium.com/adplanning
 

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ