สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ในกิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016

"แววตาของน้องๆ โรงเรียนปราโมชฯ เปี่ยมด้วยพลังแห่งความหวังและความตั้งใจ
หลังจากกิจกรรมน้องๆ มีความคำถามเข้ามาถามผมเยอะมาก
ขอให้ทุกคำถามเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จของน้องๆ" 

อ.เก่ง ภูวนัย วรรณสอน  
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ “เลือกคณะ เลือกอนาคต”
AdmissionPremium.com

ใน กิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016 ไปพบกับน้องๆ 
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
ตอน “The 4-Year Future เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต” 
ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้เห็นโอกาสงานที่ตรงเทรนด์ของประเทศและของโลกในอีกประมาณ 4  ปีข้างหน้า 
พร้อมกับ Workshop “Who am i ฉันคือใครในอนาคต”
ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักตัวเองว่าเหมาะกับการทำงานและประกอบอาชีพอะไรในอนาคต
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage