สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนน GAT PAT ครั้งที่ 1 ทำให้แนวโน้มคะแนน Ad'58 ปีนี้ลดลง

UploadImage
และแล้วก็ได้เวลาประกาศคะแนน GAT PAT ครั้งที่ 1 
จากคะแนนที่ออกมาเทียบกับคะแนนปีที่แล้ว
จะเห็นว่าได้ว่า คะแนนลดลงเกือบทุกวิชา
ทั้ง  GAT PAT นั่นหมายความว่าถ้าคะแนนครั้งที่ 2
เท่ากับคะแนนครั้งที่ 1 นี้ คะแนนแอดมิชชั่นในปีนี้
จะลดลงอย่างแน่นอน

ติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับAJ Kong