สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผล กสพท. 60 อัพเดทข้อมูลก่อนใคร ดูคะแแนนย้อนหลังเฉือนกันที่ทศนิยม

UploadImageประกาศผล กสพท. 60 ไฟล์แนบ
สถิติคะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย กสพท. 60 ไฟล์แนบคะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560
ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น กสพท ขอแจ้งคะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยของปีการศึกษา 2560 ดังนี้

UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage

กำหนดการ กสพท. 60

UploadImage

กำหนดการ "รับตรง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) " ปีการศึกษา 2560

–  รับสมัคร                                                                    : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559
–  สอบวิชาเฉพาะ                                                          : วันที่  5 พฤศจิกายน 2559
–  ประกาศผลคะแนนวิชาเฉพาะ                                      : วันที่ 19 ธันวาคม 2559
–  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ   : วันที่ 14 มีนาคม 2560
–  สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ                                   : วันที่ 20-24 มีนาคม 2560

ดูรายละเอียดขั้นต่ำย้อนหลัง กสพท. คลิกที่นี่
 


ลิงก์ประกาศผล