สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในกิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
กิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016
ตอน “The 4-Year Future เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต”ใน กิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016 ไปพบกับน้องๆ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ตอน “The 4-Year Future เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต” 
ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้เห็นโอกาสงานที่ตรงเทรนด์ของประเทศและของโลกในอีกประมาณ 4  ปีข้างหน้า 
พร้อมกับ Workshop “Who am i ฉันคือใครในอนาคต”
ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักตัวเองว่าเหมาะกับการทำงานและประกอบอาชีพอะไรในอนาคต


UploadImage
UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage