สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ในกิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016
ตอน “The 4-Year Future เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต”ใน กิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016 ไปพบกัน้อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ตอน “The 4-Year Future เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต” 
ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้เห็นโอกาสงานที่ตรงเทรนด์ของประเทศและของโลกในอีกประมาณ 4  ปีข้างหน้า 
พร้อมกับ Workshop “Who am i ฉันคือใครในอนาคต”
ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักตัวเองว่าเหมาะกับการทำงานและประกอบอาชีพอะไรในอนาคต
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImageดูภาพบรรยากาศทั้งหมด