สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ในกิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
กิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016
ตอน “The 4-Year Future เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต”ใน กิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016 ไปพบกัน้องๆ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
ตอน “The 4-Year Future เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต” 

ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้เห็นโอกาสงานที่ตรงเทรนด์ของประเทศและของโลกในอีกประมาณ 4  ปีข้างหน้า 
พร้อมกับ Workshop “Who am i ฉันคือใครในอนาคต”
ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักตัวเองว่าเหมาะกับการทำงานและประกอบอาชีพอะไรในอนาคตUploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
ดูภาพบรรยากาศทั้งหมด