สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โปรแกรม "Admission Planning วางแผนดี มีอนาคต" คืออะไร?

โปรแกรม Admission Planning วางแผนดี มีอนาคต คืออะไร?


อ.เก่ง ภูวนัย AdmissionPremium ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ในอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน" 
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

 
UploadImage

UploadImage


 
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage