สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016


โรงเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016
ตอน “The 4-Year Future เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต”


ใน กิจกรรม AdmissionPremium OnTour 2016 ไปพบกัน้อง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ตอน “The 4-Year Future เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต” 
ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้เห็นโอกาสงานที่ตรงเทรนด์ของประเทศและของโลกในอีกประมาณ 4  ปีข้างหน้า 
พร้อมกับ Workshop “Who am i ฉันคือใครในอนาคต”
ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักตัวเองว่าเหมาะกับการทำงานและประกอบอาชีพอะไรในอนาคตUploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage


UploadImage