สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศ Admission Planning สุราษฎร์ธานี สพป.11


บรรยายโครงการ SPU Admission Planning "วางแผนดี มีอนาคต"
ให้กับครูแนะแนว ณ โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี จัดโดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 11


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage